ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 5, 59-70

ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ АКУМУЛАЦИЈЕ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА


Марија Џунић

Резиме:   У раду се анализира однос између две неопипљиве форме капитала - људског, који је садржан у знању, вештинама и способностима појединаца; и социјалног, који добија своје место у науци представљајући различите облике друштвеног повезивања, као и норме друштвеног понашања. У савременим условима привређивања, ове две варијанте капитала, поред традиционалних, добијају све већи значај као фактори економског раста и развоја. Осим испитивања њихових међусобних утицаја, у раду су анализирани потенцијални утицаји социјалних релација на акумулацију људског капитала, као и на трансфер знања и информација.

Кључне речи:  људски капитал; социјални капитал; економски раст.

ПДФ датотека чланка: ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ АКУМУЛАЦИЈЕ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА