ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 8, 97-109

ПРОФЕСИЈА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Дејан Јакшић, Кристина Мијић, Бојана Вуковић

Резиме:   У раду су презентовани резултати истраживања тренутног стања професије овлашћених ревизора у Републици Србији. Истраживање је извршено на основу података из јавно доступних регистара Коморе овлашћених ревизора, која је носилац законске одговорности за развој ове професије у Републици Србији. Карактеристике овлашћених ревизора које су посматране у раду су: географски распоред овлашћених ревизора, структура овлашћених ревизора према претходном факултетском образовању, старосна структура овлашћених ревизора, структура лиценцираних овлашћених ревизора према ревизорским фирмама и структура нострификованих професионалних звања стечених у иностранству према иностраним професионалним организацијама и предузећима за ревизију.

Кључне речи:  овлашћени ревизор; ревизија

ПДФ датотека чланка: ПРОФЕСИЈА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ