ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 9, 111-121

ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ И ЊИХОВ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН


Снежана Радукић, Татјана Стевановић

Резиме:   Адекватне информације о свим трошковима услов су за правилно процењивање профитабилности појединог производа или услуге, групе производа, производне линије, одељења или целе компаније. У савременом пословном окружењу, које карактерише интензивна конкуренција, све је истакнутија улога рачуноводства, а посебно управљачког рачуноводства у обезбеђивању потребних информација везаних за различита питања заштите животне средине, а пре свега информација о трошковима заштите животне средине, у циљу ефикаснијег доношења одлука и систематске контроле пословнофинансијских процеса. С тим у вези, јавља се потреба за разматрањем одређених специфичности и значаја различитих трошкова заштите животне средине на нивоу компаније и различитих рачуноводствених техника њиховог обрачуна. У раду су презентиране постојеће баријере и отворена питања, као и изазови за даљи развој рачуноводственог третмана еколошких захтева.

Кључне речи:  рачуноводство; еколошки захтеви; окружење; компанија; ограничења.

ПДФ датотека чланка: ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ И ЊИХОВ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН