ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (2) 1, 137-151

ОД „СТАРОГ“ ДО „НОВОГ“ ЕКОНОМСКО-ТЕОРИЈСКОГ ИМПЕРИЈАЛИЗМА


Наташа Голубовић, Горан Милошевић, Татјана Стефановић

Резиме:  Економско-теоријски империјализам подразумева примену економске методологије на аналитички терен осталих друштвених наука. „Стари“ економско-теоријски империјализам представља екстреман пример настојања да се укупно људско понашање подведе под економски приступ. „Нови“ економско-теоријски империјализам такође подразумева ширење економских принципа на анализу осталих друштвених феномена, али се то чини на начин који је овим наукама прихватљивији. Наиме, неекономско понашање не третира се једноставно као тржишно понашање, већ као одговор на тржишне несавршености, посебно информационе природе. Основни циљ овог рада је да, на основу анализе услова настанка и карактеристика економско-теоријског империјализма, укаже на аналитички потенцијал, као и кључне недостатке овог приступа.

Кључне речи:  економско-теоријски империјализам; неокласична економија; економски приступ; информације; избор

ПДФ датотека чланка: ОД „СТАРОГ“ ДО „НОВОГ“ ЕКОНОМСКО-ТЕОРИЈСКОГ ИМПЕРИЈАЛИЗМА