ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (2) 12, 323-337

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ


Марија Братић, Јелена Петровић, Милан Брадић

Резиме:  Године за нама, друштвене и привредне околности, негативно су утицале на развој туризма у Србији. Стара планина, као туристичка дестинација, делила је судбину укупне привреде и туризма Србије. Међутим, последњих година појачана је свест да је туризам високопродуктивна делатност, која може подстаћи развој других привредних делатности. У вези са тим, на Старој планини започете су конкретне акције и улагања. Аутори у раду анализирају потенцијалне предности, слабости, могућности и опасности Старе планине, у циљу развоја туризма и његових врста.

Кључне речи:  туризам; врсте туризма; развој

ПДФ датотека чланка: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ