ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (2) 5, 219-233

УЛОГА МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА


Биљана Предић, Сузана Стефановић, Драган Дукић

Резиме:  Мали пословни субјекти, као специфичан елемент привреде, директно доприносе локалном и регионалном развоју, креирају нова радна места и решавају и питања равнотеже у привредној структури. Истовремено, кроз својеврстан рацио настајања и морталитета привредних субјеката, врши се тржишно потврђивање предузетничких идеја и способности опстанка предузећа на тржишту. Поред ресурса, креативности и предузетничког духа, менаџерска знања представљају окосницу успеха и развоја малих предузећа. С обзиром на то да у пракси, раст и развој малих предузећа не прати одговарајући развој менаџерских знања и вештина руководилаца, пословно саветовање у области менаџмента, односно менаџмент консалтинг, представља потенцијално веома значајну подршку руководству малог предузећа. Иако се под појмом менаџмент консалтинга углавном подразумева изналажење и предлагање одређених пословних решења, за мала предузећа је најзначајнији и најдугорочнији бенефит од менаџмент консалтинга заправо стицање менаџерских знања и побољшање компетенција предузетника, што резултује успешним управљањем предузећем у динамичним и променљивим условима пословања. Такви предузетници-менаџери треба да буду катализатор изградње ефикасних предузећа, која су способна да расту и развијају се, доприносећи тако и свеукупном привредном развоју. Међутим, услуге менаџмент консалтинга се недовољно користе, а често и на погрешан начин.

Кључне речи:  менаџмент консалтинг; мала предузећа; раст и развој малог бизниса; развојна стратегија ∗

ПДФ датотека чланка: УЛОГА МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА