ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (3) 5, 415-432

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИМАНА ПРИМЕНОМ ЛИНЕАРНОГ ПРОГРАМИРАЊА


Слободан Малинић, Весна Јањић, Мирјана Тодоровић, Дејан Јовановић

Резиме:  Доношење пословно-финансијских одлука, као кључна активност менаџмента предузећа и мултидисциплинарани процес, обухвата више међусобно повезаних фаза и захтева од менаџмента да располаже релевантним и поузданим информацијама. Најчешћи проблем са којим се суочава менаџмент предузећа је избор производно-продајног асортимана који омогућава остваривање максималног профита. При избору оптималног производно-продајног асортимана треба уважавати низ ограничавајућих фактора који детерминишу одлуку. Правилним дефинисањем проблема и увођењем линеарног програмирања, као важне квантитативне технике, проблем избора производно-продајног асортимана, уз помоћ информационе технологије, се решава брзо штедећи време и ресурсе предузећа.

Кључне речи:  пословно-финансијска одлука; релевантни трошкови; користи и информације; линеарно програмирање; функција циља

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИМАНА ПРИМЕНОМ ЛИНЕАРНОГ ПРОГРАМИРАЊА