ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (3) 8, 467-481

СТРАНА УЛАГАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТА СТАБИЛНОГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У СРБИЈИ


Љиљана Бонић, Небојша Станковић

Резиме:  Страна улагања привлаче посебну пажњу и страних правних и физичких лица - потенцијалних инвеститора, али и земаља корисника страног капитала. Суочене са проблемима у току привредних реформи, некадашње социјалистичке земље окрећу се страним средствима у покушају да изађу из насталих потешкоћа, а међу њима је и Србија. Страна улагања постају значајна за привреду Србије јер подстичу развој индустрије, њено технолошко осамостаљивање и доприносе порасту конкурентности наше производње на међународном тржишту. Тако постају значајна детерминанта у остваривању привредног раста и развоја наше земље.

Кључне речи:  Страна директна улагања; раст; развој

ПДФ датотека чланка: СТРАНА УЛАГАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТА СТАБИЛНОГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У СРБИЈИ