ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 10, 667-679

ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ


Драган Васиљевић, Биљана Стошић, Биљана Цветић

Резиме:  Циљ рада је анализа могућности редефинисања улоге логистичких иновација и модерне логистике у глобалном пословном окружењу. Полазне тачке анализе су својства која данас ограничавају перформансе логистичког система, а која су последица утемељености логистике на пословној култури 20. века. Имајући у виду изузетно брзе и радикалне технолошке иновације, које су обележиле почетак 21. века истражују се утицаји развоја информационих и комуникационих технологија на менаџмент логистике и ланаца снабдевања. Представљају се нови профили занимања и нови појавни облици радног ангажовања логистичара. Указује се на развој организационих модела логистике и развој нових облика колаборативних односа између логистичких провајдера и њихових пословних партнера.

Кључне речи:  логистички менаџмент; логистичка иновација; глобални ланац снабдевања; е-логистика; колаборација; виртуелна интеграција.

ПДФ датотека чланка: ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ