ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 2, 527-543

УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ


Небојша Јанићијевић

Резиме:  У раду се објашњава и операционализује начин на који организациона култура обликује стил лидерства у организацији. Култура намеће одређени стил лидерства, будући да креира референтни оквир у коме чланови организације интерпретирају и разумевају свет око себе, и у коме обликују своје понашање. Лидер мора да се креће унутар културе и референтног оквира који она намеће да би био прихваћен и успешан као лидер. Операционализација овог утицаја спроведена је идентификовањем типичних стилова лидерства у организацији који ће бити прихваћени и ефикасни у одређеним типовима организационих култура.

Кључне речи:  организациона култура; лидерство; интерпретација; значења.

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ