ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 7, 619-632

КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА


Саша Обрадовић, Биљана Ракић, Срђан Шапић

Резиме:  Ставови и вредности које човек поседује су важан фактор економског успеха. Људи који марљиво раде и планирају будућност највероватније ће успети, а не они који су лењи или имају пасиван став. Међутим, не би требало рећи да је став према раду, једини фактор економског успеха појединца. Ако је разлика у ставовима важна за индивидуални успех, логично питање је да ли она може бити важна и за економски успех земље као целине? Да ли су разлике између земаља у култури, тј. вредностима, ставовима и веровањима које преовлађују у друштву, делимично одговорне и за разлике у економским резултатима? Управо тестирање ових хипотеза представља тему овога рада. Идеја да је култура фактор богатства једне нације релативно је новијег датума.

Кључне речи:  култура; економски раст; поверење; вредности; друштво.

ПДФ датотека чланка: КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА