ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (1) 2, 19-32

СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ХРАНЕ


Жаклина Стојановић, Гаљина Огњанов

Резиме:  У овом раду се полази од чињенице да је повећање понуде производа са заштићеним географским пореклом битно опредељење руралног развоја Србије. У маркетиншком смислу, представљено истраживање треба да укаже на могућности унапреñења конкурентности индивидуалних предузетника, тј. микро, малих и средњих предузећа - произвоñача традиционалне хране, кроз упознавање са перцепцијом и ставовима потрошача у Србији. Резултати спроведене анкете на терену (на 200 испитаника) коришћени су у анализи перцепција и ставова потрошача о начину производње традиционалних производа и значају географског порекла, у једном урбаном (Београд) и једном руралном подручју (Зајечар). На основу тога, дате су препоруке за унапреñење наступа произвоñача традиционалних производа на тржишту, али и за повећање конкурентности српске привреде (препоруке за доносиоце политике и планова руралног развоја).

Кључне речи:  традиционална храна; перцепција и ставови потрошача; маркетинг; конкурентност; рурални развој.

ПДФ датотека чланка: СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ХРАНЕ