ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (1) 5, 63-79

ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ ТРГОВИНСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Верка Јовановић, Олгица Бошковић, Емилија Манић

Резиме:  Србија је по питању регионалних разлика у самом европском врху, а трговина се у том контексту посматра као једна од делатности која може позитивно утицати на уравнотеживање тих разлика. У том смислу, од посебне је важности познавање њене просторне дифузије.Узимајући у обзир промену методологије статистичког праћења у периоду 2005-2009, у раду је приказана просторна анализа трговинског сектора кроз различите индикаторе њеног развоја: основне показатеље просторних и природних услова (територијалне јединице, хомогеност просторних јединица), динамичку статистичку анализу демографских фактора (густина насељености, депопулација) и економске категорије (зарада, промет на мало). ГИС анализа је била основ за серију тематских карата које су коришћене за визуелизацију просторне структуре трговине, али без упуштања у анализу пословно финансијских перформанси и конкурентске препознатљивости.

Кључне речи:  ГИС анализа; Србија; развој трговине; трговински геопросторни индикатори; регионалне разлике

ПДФ датотека чланка: ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ ТРГОВИНСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ