ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (2) 1, 139-150

ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА


Драгослав Китановић, Милена Антић

Резиме:  Као и свака теорија, која нужно прати развој друштва, и постмодернистичка ка теорија се развијала у складу са новонасталим околностима. Стање савремене глобалне економске стварности и криза савремене економске науке оправдавају постмодернистичке изазове у економској теорији и методологији. Изазови су трагање постмодерниста за компромисом измеñуу наративног знања и знања математске егзактности у економији. Постмодернизам је проткан бројним противречностима противре а које су израз противречне не реалности која се посматра. Меñутим, Ме утим, оно што је за постмодернисте карактеристич карактеристи но је то да противречности ности у економији не посматрају као нешто што настаје само по себи. Напротив, оне су за њих резултат различитог итог доживљавања и тумачења тума стварности.

Кључне речи:  постмодернизам; економска методологија; релативизам; плурализам; скепса.

ПДФ датотека чланка: ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА