ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (2) 6, 221-232

ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ИНОВАЦИЈА НА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ


Барбара Родица

Резиме:   Региони и друге локалне средине су укључени у токове глобализације. Предузећа, као саставни део региона, јако зависе од глобалних промена средине. Анализе привредних токова у свету и развојна политика најдинамичније развијених држава указују на то, да је иновацијска способност та која омогућава брзо прилагођавање променама у међународном простору и једина нуди могућност за побољшање конкурентске позиције. Само врло иновативна земља, регион, предузеће може задржати дугорочну предност пред конкуренцијом и тако обезбеди привредну конкуренцију и економски раст. Иновативност предузећима омогућава побољшање конкурентности и профитабилност стварањем, развојем или иновативним пласирањем нових производа и идеја. Иновације, истраживања и развој омогућавају развијеним земљама Европске уније, да својим држављанима нуде одговарјајуће благостање и квалитет живота. У овом чланку смо представили и анализирали неке важне резултате истраживања и студија о регионалном развоју. Они се заснивају на секундарној употреби статистичких података и секундарних података, добијених из интервјуа и полу-структурираних интервјуа квалитативног приступа, којима приказујемо детаљнију слику дешавања на водећим тржиштима, иновативних центара у регионалном развоју и говоримо о трансферу знања и истраживања у привреди.

Кључне речи:  иновација; иновација потенцијала; водећа тржишта; знање

ПДФ датотека чланка: ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ИНОВАЦИЈА НА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ