ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (3) 3, 301-318

СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КАО ИЗАЗОВИ СРПСКИХ ПРЕДУЗЕТНИКА


Маја Ивановић-Ђукић, Ивана Симић, Винко Лепојевић

Резиме:  Перманентно опадање ликвидности већине предузетничких организација у Републици Србији последица је деловања различитих екстерних, али и интерних фактора. Успешно суочавање предузетника са проблемом ликвидности првенствено подразумева њихове напоре фокусиране на извесне интерне узрочнике овог проблема. У раду се посебна пажња посвећује анализи утицаја финансијске структуре предузетничких организација на њихову ликвидност, као и утицајима које на ликвидност ових организација остварује њихова ефикасност употребе расположивих ресурса.

Кључне речи:  предузетник; предузетничка организација; ликвидност; солвентност; финанасијска структура; ефикасност.

ПДФ датотека чланка: СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КАО ИЗАЗОВИ СРПСКИХ ПРЕДУЗЕТНИКА