ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (3) 5, 337-350

ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У КОНТЕКСТУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ


Драгана Раденковић-Јоцић, Игор Младеновић

Резиме:  Бројни су елементи који утичу на стварање амбијента тржишног пословања. Модерна привреда је конкурентна привреда. Државе које желе да се сврстају у чиниоце Уније свакако имају императив изградње савременог економског друштва. Развој права интелектуалне својине представља императиве сваке модерне привреде. Застита права интелектуалне својине представља један од битних елемената који сваку државу сврставају у озбиљне привредне субјекте. Такоñе, правна заштита предмета интелектуалне својине, посебно проналазака, доприноси укупном тржишном развоју.

Кључне речи:  интелектуална својина; проналазак; заштита; развој; конкурентност

ПДФ датотека чланка: ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У КОНТЕКСТУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ