ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 1, 433-450

ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ


Петар Веселиновић

Резиме:   Глобална економска криза која је отпочела крајем 2007. године, након најдужег периода економског успона, означила је крах доминантног неолибералног концепта управљања економским токовима. Важан предуслов аргументоване критике неолиберализма је утврђивање јасне корелације између нормативних препорука неолибералне теорије и економских промена у тржи&сцарон;ним привредама у протеклој деценији. Елементарни увид у економска кретања показује да постоји одређено подударање између неолибералних идеја и трајекторије многих, пре свега, капиталистичких привреда, али и јасне дискрепанце између неолибералне теорије и политичке и економске праксе. Последице глобалне економске кризе указују на то, да ставови о улози тржи&сцарон;та и државног интервенционизма, не могу да понуде адекватно тумачење узрока и последица кризе. Макроекономске теорије које су почивале на идеји о савр&сцарон;еном функционисању тржи&сцарон;та, чврстој, монетарној и фискалној политици као окосницама успе&сцарон;не економске политике, биле су изненађене појавом овако интензивне и дуготрајне кризе. Због тога су се обја&сцарон;њења узрока кризе, али и препоруке економској политици, махом заснивале на критици неолибералног концепта и његових фундаменталних принципа.

Кључне речи:  глобална економска криза; неолиберализам; светска привреда; економска политика; последице

ПДФ датотека чланка: ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ