ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 11, 615-631

ИЗАЗОВИ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ВИСОКООБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА


Александар Грубор

Резиме:  Ширење подручја примене маркетинга услуга у образовну делатност посебно долази до изражаја код високообразовних институција. Динамичне и све израженије промене у окружењу услужног маркетинга доводе до реалне потребе другачијег приступа пружању високообразовних услуга. Ради се о томе, да универзитети, факултети и високе школе требају студенте посматрати као купце сопствених услуга. Студенти у другој деценији XX века све више се испољавају као купци високообразовних услуга, при чему очекују висок квалитет образовних услуга, ниже трошкове, савремене и у пракси применљиве студијске програме. Концептуализација образовног маркетинга омогућује његово разликовање од пословног и издвајање унутар услужног маркетинга. Високообразовне институције требају да остваре баланс између потреба и очекивања студената, с једне стране и изграђивања академске репутације и остваривања образовних циљева, с друге стране. Управо због тога, квалитет услуга високообразовних институција све више долази до изражаја у образовном маркетингу, имајући у виду да се ради о кључној компоненти унапређивања научне компетенције знања и академске афирмације високообразовних институција.

Кључне речи:  квалитет услуга; маркетинг услуга; високообразовне институције.

ПДФ датотека чланка: ИЗАЗОВИ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ВИСОКООБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА