ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 12, 633-649

ДЕЗАВУИСАЊЕ ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ


Славица Манић

Резиме:  У овом раду се анализирају сви досадашњи наставни планови Економског факултета у Београду. У његовој вишедеценијској традицији исти су често мењани ради формирања различитих профила економиста. Разнолики помаци начињени у досада предузетим реформама су понекад подразумевали минорне допуне и „козметичке“ корекције, али и радикалне „резове“ који тангирају структуру наставних планова. Диференцирање економских дисциплина, измене у називима предмета и усмерења су, у највећој мери, били резултат егзогено иницираних подстицајних импулса. Циљ овог рада је да покаже да се, упркос несумњивим побољшањима (у смислу прилагођавања важећим светским стандардима), примећује тренд генерално све лошијег позиционирања теоријске економије (а поготово у односу на пословну економију), проузрокован, између осталог, комодификацијом образовног процеса.

Кључне речи:  теоријска економија; пословна економија; реформе наставних планова; комодификација

ПДФ датотека чланка: ДЕЗАВУИСАЊЕ ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ