ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 14, 669-681

ЦИЉЕВИ И ОГРАНИЧЕЊА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МОДЕЛА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Снежана Радукић, Жарко Поповић, Јелена Станковић

Резиме:  Након разматрања принципијелних проблема усклађивања ускла ивања еколошких и економских циљева и ограничења, ограни ења, ове услове треба адекватно увести у математичке ке вишекритеријумске моделе који се примењују у заштити животне средине. У новије време, у теорији одлучивања интензивно се ради на развијању метода оптимизације модела са више критеријума. У овом раду размотрићемо размотри овај метод, са аспекта сврсисходности његове ове примене у еколошкој проблематици. Главни акценат у овом раду је на ограничењима ограни ењима и њиховој међусобној усобној условљености код вишекритеријумских модела заштите животне средине.

Кључне речи:  вишекритеријумски модели оптимизације; економска ограничења огранич модела - минимизирање трошкова; трошкова еколошка ограничења модела минимизирање загађења; загађ заштита животне средине

ПДФ датотека чланка: ЦИЉЕВИ И ОГРАНИЧЕЊА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МОДЕЛА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ