ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (1) 6, 107-122

СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНАЛИТИЧКОГ МРЕЖНОГ ПРОЦЕСА


Предраг Мимовић, Милена Јакшић, Виолета Тодоровић

Резиме:  Традиционална портфолио теорија, полазећи од неких основних правила, недовољно прецизно и често субјективно врши селекцију адекватних класа хартија од вредности које треба да чине оптимални инвестициони портфолио. С обзиром на вишекритеријумску природу доношења одлука у финансијском менаџменту, у раду је предложена и демонстрирана могућност методолошке подршке Аналитичког мрежног процеса у избору и конструкцији оптималног инвестиционог портфолија на примеру добровољног пензионог фонда, као хипотетичког инвеститора.

Кључне речи:  вишекритеријумско одлучивање; финансије; инвестициони портфолио; добровољни пензиони фонд; ефикасност; оптимизација; неизвесност; тржиште; аналитички мрежни процес; поређење парова; вероватноћа

ПДФ датотека чланка: СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНАЛИТИЧКОГ МРЕЖНОГ ПРОЦЕСА