ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (2) 7, 355-375

ПРОЦЕДУРЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ГРЕШАКА И ПРОНЕВЕРА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА


Силвија Костова

Резиме:  Одговорност ревизора када је реч о откривању грешака и проневера у финансијским извештајима је важан елемент посвећености који они показују према корисницима информација. Иако су ревизори одговорни за исказивање разумног убеñења да финансијски извештаји не садрже значајне девијације, стандарди ограничавају мишљење ревизора без експлицитних захтева да се грешке и проневере идентификују. Ипак, ревизори треба да употребљавају адекватне процедуре да одговоре на унутрашње и спољашње факторе који генеришу грешке и проневере, што се осликава на поузданост финансијских извештаја. Ово ће допринети побољшању перформанси ентитета и подићи додату вредност спроведених ревизија.

Кључне речи:  ревизијска процедура; грешке; проневере; идентификовање проневера; одговорност ревизора; финансијска ситуација

ПДФ датотека чланка: ПРОЦЕДУРЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ГРЕШАКА И ПРОНЕВЕРА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА