ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 10, 579-591

ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА ОПТИМАЛНО ВАЛУТНО ПОДРУЧЈЕ? ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА


Зенаида Шаботић, Срђан Маринковић

Резиме:  Приликом формирања заједничког валутног подручја, земље се руководе користима које ће остварити, узимајући у обзир релевантне економске показатеље. У којој мери је формирано валутно подручје истовремено и оптимално, може се рећи тек након одреñеног периода његовог функционисања, када до изражаја доñу и негативне стране које можда нису антиципиране на самом почетку. Циљ овог рада је анализа Европске монетарне уније. Процењујемо да ли она представља оптимално валутно подручје за њене садашње чланице, или је у питању заједница формирана пре свега на бази политичких параметара, којима економски показатељи треба да се прилагоде. Да ли је уопште могуће говорити о оптималности уније у којој чланице имају самосталност у обликовању фискалне политике, уз ограничења дефинисана критеријумима конвергенције, али не и забране приступања, или пак њиховог искључења, уколико исте не испуне?

Кључне речи:  оптимално валутно подручје; монетарна интеграција; критеријуми конвергенције; Европска монетарна унија

ПДФ датотека чланка: ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА ОПТИМАЛНО ВАЛУТНО ПОДРУЧЈЕ? ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА