ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 4, 483-497

УТИЦАЈ ВИРТУЕЛНИХ РАДНИХ МЕСТА НА КВАЛИТЕТ ПОСЛА


Славољуб Миловановић

Резиме:  Са унапреñењем информационих и комуникационих технологија (ИКТ), начин извршавања посла и радних задатака пролази кроз радикалну промену. Данас многи запослени имају виртуелна радна места, тако да могу да раде на виртуелни начин уз подршку ИКТ од куће или са других локација које су удаљене од њихових организација. У развијеним земљама, број виртуелних радних места је значајно порастао последњих година због многих користи које се могу на тај начин остварити. Главне користи за појединце су обезбеñење посла и успостављање правилног баланса измеñу приватног и професионалног живота, док би за организације највећа корист била повећање продуктивности уз ниже трошкове. Осим тога, многе земље у развоју би могле да смање степен незапослености који се знатно увећао у овом времену економске кризе. Главни циљ овог истраживања је да анализира ефекте имплементације виртуелних радних места са специфичним фокусом на квалитет посла запослених. Такоñе, ово истраживање објашњава основне категорије и форме виртуелних радних места и кључне предности и недостатке овог виртуелног радног аранжмана.

Кључне речи:  виртуелна радна места; телекомјутинг; информационе и комуникационе технологије; квалитет посла

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ВИРТУЕЛНИХ РАДНИХ МЕСТА НА КВАЛИТЕТ ПОСЛА