ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (4) 1, 627-644

УЛОГА РЕГУЛАТОРА ТРЖИШТА КАПИТАЛА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ


Зоран Ћировић, Лана Јанковић

Резиме:  Финансијски сектор националне економије је један од главних замајаца економског развоја земље и суштински важан фактор њене укупне економске стабилности. Меñутим, када је изложен неодговарајућој регулативи, нестабилном тржишту и недовољно развијеним институцијама, финансијски сектор, може постати главни узрок финансијских криза и један од битних фактора дестабилизације националних економија у целини. Са наступањем глобалне финансијске кризе, постало је јасно да је неопходна јача улога државе и њених институција како би се на ефикаснији начин контролисали уочени унутрашњи недостаци самог тржишта. Након почетног таласа кризе, многе државе су започеле законодавне реформе, усмерене пре свега у правцу напуштања до тада готово општеусвојеног принципа финансијске дерегулације. Један од главних праваца у тим реформама било је формирање нових независних регулаторних тела, као и давање појачаних надзорних овлашћења постојећим тржишним регулаторима.

Кључне речи:  финансијска криза; финансијска тржишта; регулатори на тржишту капитала; регулација; пост кризне реформе

ПДФ датотека чланка: УЛОГА РЕГУЛАТОРА ТРЖИШТА КАПИТАЛА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ