ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (4) 4, 671-683

МОДЕРНА ПОРТФОЛИО ТЕОРИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ


Зоран Грубишић, Сандра Каменковић, Едо Дуран

Резиме:  Савремена портфолио теорија представља једну од најзначајнијих иновација на подручју инвестирања и управљања портфолиом хартија од вредности. Рад се бави испитивањем могућности коришћења метода портфолио анализе на тржишту акција којима се тргује на Београдској берзи. Циљ рада је да се изаберу акције са Београдске берзе које су у анализираном периоду имале најбоље перформансе, те да се применом портфолио анализе доñе до оптималног портфолиа који ће имати боље перформансе од берзанског индекса БЕЛЕXлине уз мању стопу ризика. Треба напоменути да на тржишту акција какво је тржиште акција у Србији, постоје бројна ограничења примене овог метода, али је упркос томе добијен портфолио који је дао боље перформансе од берзанског индекса БЕЛЕXлине.

Кључне речи:  портфолио анализа; оптимални портфолио

ПДФ датотека чланка: МОДЕРНА ПОРТФОЛИО ТЕОРИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ