ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (4) 5, 685-694

ЕФЕКТИ ЕВРОПСКЕ МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ


Драгана Марковић, Срђан Фуртула

Резиме:  Фомирана као својеврсни експеримент XX века, без претходног политичког уједињења и непоштовања основних договорених принципа интеграције, Европска монетарна унија дефинитивно ће обележити и нови миленијум. Политички подељена а монетарно интегрисана Европа, одолела је бројним изазовима и притисцима, али проблеми који су постојали од самог оснивања не само да нису решени, већ су креирани и нови. Поред настојања држава чланица ЕУ да приступе ЕМУ, интересантним се намеће анализа нивоа развијености држава чланица ЕМУ еx анте и еx пост приступања ЕМУ. Овај рад посвећен је анализи проблема и промена кључних економских параметара држава чланица, 12 година након приступања ЕМУ.

Кључне речи:  ЕМУ; монетарна интеграција; критеријуми конвергенције; проблеми у ЕМУ

ПДФ датотека чланка: ЕФЕКТИ ЕВРОПСКЕ МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ