ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (4) 6, 695-712

ИСПУЊАВАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ ЕВРОПА 2020 У КОНТЕКСТУ РАСТА КОНКУРЕНТНОСТИ


Гордана Ђуровић, Никола Миловић

Резиме:  Конкурентне економије су оне које су у могућности да створе висок и одржив ниво животног стандарда, дозвољавајући свим члановима друштва да допринесу и да имају користи од тог достигнутог нивоа просперитета. У контексту анализе конкурентности на глобалном нивоу, Свјетски економски форум истражује конкурентност европских земаља више од три деценије. У том периоду WЕФ је спровео више извјештаја о конкурентности које се односе на Унију и земље проширења који су оћењивали свеукупни прогрес европских земаља у остваривању своје агенде конкурентности. Недавна WЕФ публикација “Извјештај о конкурентности Европа 2020: граñење конкурентније Европе (2012) фокусира се на креирање Индекса конкурентности Евопа 2020 у складу са предложеним развојним циљевима из нове агенде конкурентности Европе дефинисане 2010 године. Овај рад анализира и оћењује приступ Свјетског економског форума у мјерењу нивоа конкурентности ЕУ, њених држава чланица и изабраних земаља проширења. Све земље региона, укључујући Црну Гору, кроз испуњавање свеукупних институционалних услова за приступање ЕУ, посебно економских критеријума спремности за чланство у односу на конкуренцију која долази са великог ЕУ тржишта – позване су да дефинишу своје визије социо-економског развоја, своје развојне смјернице помоћу којих ће се ускладити са оквиром стратегије Европа 2020.

Кључне речи:  Европа 2020; Индекс конкурентности Европа 2020; ЕУ; земље кандидати за чланство; Развојне смјернице Црне Горе

ПДФ датотека чланка: ИСПУЊАВАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ ЕВРОПА 2020 У КОНТЕКСТУ РАСТА КОНКУРЕНТНОСТИ