ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (4) 7, 713-727

ПРИВРЕДНИ РАСТ, РЕЦЕСИЈА И ЈАВНИ ДУГ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И МАКЕДОНИЈИ


Благој Горгиевски

Резиме:  На почетку се јавља питање шта нам економска теорија говори о вези измеñу јавног дуга и економског раста. Меñутим, узрочност је тешко успоставити, и у нашем разматрању емпиријских доказа не постоји рад који може доказати узрочну везу јавног дуга и привредног раста. У неколико земаља рефинансирање дуга, посебно краткорочно, допринеће значајно бруто захтевима финансирања. Задатак је да се идентификују разлози да македонска привреда не пада за време глобалние кризе, али, још је битнија улога владе и монетарних власти у дизајнирању мера и подстицаја економског раста у стању рецесије кроз креирање ефикасне агрегатне тражње кроз финансирање инвестиција у јавном сектору.

Кључне речи:  јавни дуг; рецесија; привредни раст

ПДФ датотека чланка: ПРИВРЕДНИ РАСТ, РЕЦЕСИЈА И ЈАВНИ ДУГ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И МАКЕДОНИЈИ