ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (4) 9, 743-758

АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА


Марија Петровић Ранђеловић, Снежана Радукић

Резиме:  Значај страних директних инвестиција у процесу привредног развоја земље домаћина не исцрпљује се само у трансферу капитала, као неопходне компоненте за покретање развоја, већ и у трансферу нематеријалних ресурса развоја. Трансфер капитала преко страних директних инвестиција директно утиче на подизање националне конкурентности, будући да се његовим ангажовањем у фиксне инвестиције подиже ниво запослености, покреће производња, расте извоз, док се трансфером пакета нематеријалних ресурса остварује индиректни утицај на побољшање конкурентских перформанси. Веза измеñу страних директних инвестиција и националне конкурентности је узрочнопоследична: прилив страних директних инвестиција у привреду земље домаћина може потенцијално допринети подизању националне конкурентности, и обратно, виши ранг националне конкурентности стимулативно делује на привлачење већих токова страних директних инвестиција. У овом раду биће објашњења веза измеñу ове две варијабле, са посебним освртом на њихов узрочно-последични однос у Републици Србији.

Кључне речи:  национална конкурентност; стране директне инвестиције; извоз; ефикасност тржишта; Република Србија.

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА