ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (1) 2, 13-31

УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ


Слободан Черовић, Марина Пепић, Перо Петровић, Станислав Черовић

Резиме:  Савремена економска и финансијска криза утицала је значајно на смањење трговинских токова први пут после Другог светског рата, тако да је многи називају трговинском кризом. И поред бројних користи и недостатака либерализације као кључног савремених обележја, постојећа криза довела је до преиспитивања ових ставова утичући на увођење мера протекционизма и на јачање бројних регионалних веза и савеза. Питање које се намеће је како ће изгледати трговински токови у будућности и да ли ће регионалне интеграције имати превагу над мултилатералним и либерализованим либерализо трговинским системом. Финансијска криза је, врло брзо, постала економска криза која је погодила све секторе. Први видљиви ефекти кризе манифестовали су се у снажном паду трговинских токова, условљеним падом тражње, што је довело до пада производње производњ и запослености. Прве реакције многих држава биле су мере протекционизма, како би се заштитили национални национални интереси. Ово је поново актуелизовало дебату поборника либерализма и протекционизма, где су ефекти и настанак кризе ишли у прилог ових других. Доносиоци Доносиоци економских одлука суочени су са горућим економским проблемима, покушавали су да их ублаже (макар на кратак рок) окрећући се регионалним партнерима, а мање према светском тржишту.

Кључне речи:  финансијска криза; тровински токови; глобализација; регионализација; СТО.

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ