ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (1) 3, 33-48

ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСЛОВИМА КРИЗЕ


Биљана Предић, Сузана Стефановић, Данијела Стошић

Резиме:  Мала и средња предузећа (МСП) се често виде као сектор битан за креирање нових радних места. Овај сектор привреде обезбеђује око 2/3 свих радних места, како у Републици Србији, тако и у ЕУ. Постоје емпиријски докази да су мала и средња предузећа заслужна за највећи део раста нето запослености. У Републици Србији се ова предузећа виде као предузећа која могу да апсорбују део незапослености која се реструктурирањем и приватизацијом генерише у сектору великих предузећа. Данас је стопа незапослености у Србији значајно већа од просечне стопе незапослености на нивоу ЕУ. Питање је да ли сектор МСП може да апсорбује ову незапосленост, или су ова предузећа у већој мери погођена кризом, релативно према великим предузећима. Рад има за циљ да испита допринос малих и средњих предузећа запослености у Републици Србији. Такође, у раду се истражује утицај кризе на запосленост у овом сектору, на ефикасност и на ниво инвестиционих активности малих и средњих предузећа. Основни проблеми за власнике малих и средњих предузећа који воде растућој незапослености у овом сектору биће размотрени и анализирани.

Кључне речи:  МСП; запосленост; ефикасност; инвестиције; криза

ПДФ датотека чланка: ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСЛОВИМА КРИЗЕ