ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (2) 2, 147-161

ИЗАЗОВИ ДЕФИНИСАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА


Иван Стошић

Резиме:  Основни циљ овога рада је да презентира проблеме који се јављају у реализацији предвиђених структурних промена које са собом носи реструктурирање. Реч је о изузетно комплексном питању и за Србију веома актуелном проблему, с обзиром на велики број предузећа којима предстоје процеси реструктурирања. За разлику од праксе у већини развијених земаља, па и земаља у транзицији, у којима су присутни интензивни процеси реструктурирања, у Србији ови процеси су били доста успорени. Међутим, реструктурирање се све више намеће као неминовност за значајан број домаћих предузећа. У једном броју предузећа реструктурирање се мора спровести кроз стечај и ликвидацију, јер одиста нема основа да се путем субвенција у недоглед продужава нерентабилно пословање ових привредних субјеката које нема изгледа на тржишни успех. Ипак, у предузећима која имају изгледа за успешно тржишно пословање, много тога се може постићи путем офанзивних праваца реструктурирања. Имајући то у виду, у раду је презентирана шема плана спровођења корпоративног реструктурирања.

Кључне речи:  реструктурирање предузећа; имплементација промена; Србија

ПДФ датотека чланка: ИЗАЗОВИ ДЕФИНИСАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА