ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (4) 3, 419-446

УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА


Сузана Стефановић, Милица Станковић

Резиме:  Франшизинг је пословни формат који у савременим условима пословања постаје глобални феномен. Франшизни системи интензивно користе савремену информациону и комуникациону технологију (ИЦТ) чиме унапређују комуникацију између даваоца и корисника франшизе и обезбеђују интеракцију са крајњим корисницима. Циљ истраживања је да се на основу компаративне анализе коришћења ИЦТ и Интернета у развијеним и мање развијеним економијама укаже на значај употребе савремене технологије у франшизним системима на глобалном нивоу и на потребу интензивнијег коришћења ИЦТ у нашој земљи и земљама у окружењу. Истраживање је извршено путем свеобухватне он-лајн анализе веб-сајтова франшизних компанија даваоца франшизе. У раду се анализира да ли постоји веза између повезивања даваоца и корисника франшизе преко веб-сајта и броја датих франшиза. Корелациона анализа је показала да постоји статистички значајна јака позитивна корелација између употребе веб-сајта за повезивање корисника и даваоца франшизе и броја франшизних јединица у франшизном систему. Може се закључити да мања употреба савремене технологије и Интернета у недовољно развијеним земљама утиче на спорије ширење мреже франшизних јединица, него у развијеним земљама у којима је употреба ИЦТ и Интернета на много вишем нивоу.

Кључне речи:  франшизинг; информационо комуникациона технологија (ИЦТ); веб-сајт; Интернет; франшизне јединице

ПДФ датотека чланка: УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА