ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (4) 5, 471-489

НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Тадија Ђукић, Милош Павловић

Резиме:  Мали и средњи ентитети представљају посебну групу предузећа у привреди једне земље у смислу организације и устројства финансијског извештавања, првенствено за екстерне кориснике. Објављивањем Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете признато је да Међународни стандарди финансијског извештавања нису усклађени са могућностима малих и средњих ентитета, и да они представљају основу другог нивоа финансијског извештавања. Основни задатак и циљ МСФИ за МСЕ је поједностављивање постојеће рачуноводствене регулативе за овај сегмент ентитета. У њему су препознате специфичне потребе финансијског извештавања малих и средњих ентитета и специфични информациони захтеви овог дела привреде. Једноставност примене кроз једноставније опције вредновања и смањена обелодањивања, смањење трошкова припреме извештаја, као и сталност, представљају неке од предности новог стандарда.

Кључне речи:  међународни стандарди финансијског извештавања; међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете; финансијски извештаји; мали и средњи ентитети; Република Србија

ПДФ датотека чланка: НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ