ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (4) 6, 491-507

ЕВОЛУЦИЈА „ПРАВИЛА ИГРЕ“, МАКРОЕКОНОМСКА ДИНАМИКА И РЕФОРМСКА ПОЛИТИКА


Зоран Стефановић

Резиме:  Утицај институционалних аранжмана, „правила игре“ у Нортовом смислу, на макроекономску динамику увелико је детектован у привредно-историјској евиденцији. Међутим, разјашњење природе институционалних токова и њихове везе са путањама привредног раста представља изазов за савремену економску теорију. У раду ће бити учињен осврт на концептуализацију институционалних промена, као процеса који опонаша еволуционе системе, уз ослонац на релевантна теоријска схватања и селективну емпиријску грађу која је у њима садржана. У том смислу, рад презентује важније доприносе промишљању односа између институција и привредног раста, еволуциону теорију друштвено-економских промена и њихове могуће импликације на актуелне реформске процесе. Укупна у раду понуђена аргументација указује на стабилност и инертност институционалних структура, чија је динамика трајекторијски зависна. Позивање на универзална реформска решења, неутрална у односу на домаће околности, у процесу стимулисања привредног раста, показује се као неделотворно.

Кључне речи:  институције; привредни раст; еволуција; либерализација; економске реформе

ПДФ датотека чланка: ЕВОЛУЦИЈА „ПРАВИЛА ИГРЕ“, МАКРОЕКОНОМСКА ДИНАМИКА И РЕФОРМСКА ПОЛИТИКА