ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (4) 8, 523-539

КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА


Вукашин Шушић, Јовица Мојић

Резиме:  Конгресни туризам је изразито уносан сегмент туристичке понуде који се најћешће догађа ван туристичке сезоне. Развој конгресног туризма захтева постојање квалитетне конгресно-туристичке понуде, која ће задовољити потребе и учесника и организатора скупова. Учесници на конгресима су захтевнији гости, али и платежно способнији, па им је неопходно осигурати све потребне предуслове за квалитетан рад, али и за адекватно попуњавање слободног времена. У том правцу, основна улога конгресног туризма је да промовише туризам уз добро организован систем промотивних активности, континуирану едукацију кадрова, истраживање тржишта, примену стандарда квалитета итд. Конгресни туризам, и сви садржаји су врло важни у будућем туристичком развоју Србије, посебно када је реч о великим скуповима који генерише значајне приходе. Циљ овог рада је да се анализирају основне карактеристике тржишта конгресног туризма у свету и Србији, која има све услове да постане водећа дестинација овог облика туризма у Југоисточној Европи.

Кључне речи:  Конгресни туризам; туристичка понуда; развој туризма; дестинација; учесници

ПДФ датотека чланка: КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА