ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (1) 2, 19-37

РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ


Виолета Тодоровић, Милена Јакшић, Лазар Седларевић

Резиме:  Током последње две деценије дошло је до значајних промена у структури банкарског сектора на простору читавеЕвропе. Фактори као што су глобализација, интеграција и развојинформационих технологија имали су значајан утицај на поменутепромене. У условима економске интеграције Европе и поменутихструктурних промена јавља се потреба за редефинисањемрегулаторне инфраструктуре, због неадекватних институционалнихрешења. Проблематика питања реформе банкарске регулативе иформирања банкарске уније, као новог ступња економскеинтеграције Европе, актуелизована је појавом глобалне финансијскекризе. Из тог разлога, рад представља покушај свеобухватне анализеразлога и начина реформи регулативе банкарског сектора. Критичкимосвртом на спроведене реформе банкарских регулатива нанационалном и наднационалном нивоу преиспитаће се њиховаприменљивост у конкретним проблемским ситуацијама и предложитимере за евентуална унапређења.

Кључне речи:  регулисање банкарских активности; реформа регулативе; глобална финансијска криза; банкарска унија

ПДФ датотека чланка: РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ