ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (1) 3, 39-52

ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ


Марина Ђорђевић

Резиме:  Порези на потрошњу заузимају значајно место у пореским системима савремених држава. Њиховом наплатом обезбеди се велики износ прихода за државни буџет. Међутим, и поред њихове велике издашности, они имају изражену регресивност, што представља њихову негативну карактеристику. Проблем регресивности подразумева да порески терет пореза на потрошњу теже подносе слојеви становништва са нижим дохотком, пошто плаћају порез по истој стопи, као и они који остварују високе дохотке. Циљ рада је да укаже на постојање проблема регресивности у недовољно развијеним и развијеним земљама и на могућности ублажавања овог проблема у циљу задовољења принципа правичности у опорезивању.

Кључне речи:  порези на потрошњу; ПДВ; регресивност; коефицијент дистрибутивности; сиромаштво

ПДФ датотека чланка: ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ