ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (2) 5, 235-251

АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ


Соња Јовановић, Снежана Ђекић, Ивана Илић

Резиме:  Некадашња улога туризма у погледу пружања услуга смештаја и исхране је певазиђена. Туристичка понуда све више укључује додатне садржаје, као што су посете разним културним добрима, материјалним и нематеријалним и догађајима које туристи доживљавају визуелно. У савременим туристичким кретањима, културни ресурси земаља Југоисточне Европе представљају битан фактор који утиче на одржање конкурентности у условима све веће конкуренције у светским размерама. Културни ресурси директно утичу на туризам, али јавља се и инверзан однос утицаја туризма на културне ресурсе који постају важан чинилац за избор туристичке дестинације. Предмет овог рада јесте сагледавање доприноса културних ресурса развоју туристичке дестинације уз помоћ анализе елемената Индекса конкурентности путовања и туризма – TTCI (Travel and Tourism Competitiveness Index).

Кључне речи:  културни ресурси; конкурентност; туризам; ТТЦИ; земље Југоисточне Европе

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ