ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (2) 7, 273-282

ДА ЛИ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОПРИНОСЕПРИВРЕДНОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ?


Олгица Несторовић

Резиме:  Основни циљ овог рада јесте да покаже да ли стране директне инвестиције утичу на развој земаља у транзицији. У раду је представљен емпиријски модел у којем се анализира шеснаест земаља у транзицији у десетогодишњем периоду. Постојање позитивне корелације између нивоа улазних страних директних инвестиција и економских карактеристика привреде, као и конкурентности привреде је евидентно у бројним студијама које су изучавале ову тему, али има и супротних ставова. Пораст страних директних инвестиција у земљи домаћина, сам по себи не значи позитиван утицај на привредни раст, већ зависи од бројних фактора као што су људски капитал, развијеност финансијске структуре, макроекономске стабилности и других институционалних фактора.

Кључне речи:  стране директне инвестиције; земље у транзицији; привредни раст; људски капитал; макроекономска стабилност

ПДФ датотека чланка: ДА ЛИ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОПРИНОСЕПРИВРЕДНОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ?