ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (3) 2, 335-347

СЕКТОРСКА ДРЖАВНА ПОМОЋ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА


Бобан Стојановић, Тања Станишић

Резиме:  Државна помоћ намењена одређеним субјектима на тржишту, а посебно поједине њене категорије, носи опасност нарушавања конкуренције. Због тога је неопходна контрола додељивања државне помоћи и њено усмеравање од секторских ка оправданијим хоризонталним циљевима додељивања. У раду се применом метода компаративне и корелационе анализе испитује пракса додељивања секторске државне помоћи у Европској унији и одабраним земљама Западног Балкана. Циљ је идентификовање одступања и указивање на пожељне правце усмеравања државне помоћи.

Кључне речи:  секторска државна помоћ; Европска унија; Западни Балкан

ПДФ датотека чланка: СЕКТОРСКА ДРЖАВНА ПОМОЋ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА