ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (3) 4, 361-383

ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ


Јелена Бировљев, Жељко Војиновић, Вера Мировић

Резиме:  Стабилност животног стандарда грађана у великој мери зависи од делатности осигурања, посебно пензијског осигурања без обзира да ли је обавезног или добровољног карактера. Пензијска политика је део економске политике сваке земље. Пензијски систем међугенерацијске солидарности већ десетинама година функционише у свим европским земљама, без обзира на њихово политичко и економско уређење и ниво развијености. Број запослених у оквиру једног пензионог система зависан је од великог броја фактора али исто тако је независан у односу на категорије пензионера и могућности функционисања пензионог система. Укупан број корисника пензија директно произилази из броја запослених у неком ранијем периоду, док могућност исплате пензија зависи од тренутног броја радника. Поједине категорије могу да се понашају различито у односу на укупно запослене у једном привредном систему али је функционисање пензионог система зависно од тог показатеља. У земљи Србији већ годинама број умрлих је већи од броја новорођених, велике миграције грађана, напредак медицинске науке као фактор продужења животног века људи, веће стопе незапослених, дужи радни стаж до пензионисања и неки други мање значајни фактори утицали су на диспропорцију броја запослених у односу на број пензионера. То је резултирало веома лошим стањем пензионог система и изазвало питање његовог будућег функционисања.

Кључне речи:  пензиони систем; запослени; корисници; осигурање; функција

ПДФ датотека чланка: ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ