ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (4) 1, 461-478

КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ?


Фред Томсон, Поли Ризова

Резиме:  Приватна предузећа треба да буду окренута ка максимизацији продуктивности. Док би влада би требало да буде задужена за минимизирање ризика и одговорна за трошкове или ограничење продуктивности. Што се тиче стварања вредности, влада би требало да се залаже за доследност, кохерентност и транспарентност. Поститизање конзистентности и кохерентности насупрот системског и идиосинкратског ризика тражи израду модела опште процене ризика који узима у обзир различите врсте ризика и који је суочен са разноликошћу владиних институција. У недостатку таквог модела, чему се најбоље можемо надати је пројектовање и извођење политике и праксе који осигуравају разумно задовољавајуће резултате без обзира на то шта будућност доноси.

Кључне речи:  процес; механизам; државна потрошња и опорезивање; ризик; системски ризик; јавна управа

ПДФ датотека чланка: КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ?