ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (4) 3, 495-513

АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА


Горица Бошковић, Марија Радосављевић

Резиме:  Циљ рада је да укаже на чињеницу да постоји изражена веза између квалитета дизајна и квалитета процеса, а последично и квалитета готових производа (интерни квалитет), те у коначном и квалитета функционисања производа (екстерни квалитет). У раду се даје нацрт модела синергије између управљања дизајном и управљања процесом. Како је квалитет дизајна прва карика у овом ланцу креирања квалитета, то је неопходно адекватно спровести процес дизајнирања, односно обезбедити квалитетно дизајнирање. Квалитетно дизајнирање подразумева повезаност и сарадњу функција које могу дати допринос процесу дизајнирања, а то су: истраживање и развој, производња, маркетинг и набавка. Да би се то постигло, значајно је у континуитету радити на образовању и обуци запослених. Осим тога, потребно је примењивати алате карактеристичне за обезбеђење квалитетног дизајна, али и опште алате значајне за управљање квалитетом. Према томе, предмет рада јесте испитивање утицаја обуке запослених, примене алата за управљање квалитетом и примене алата за квалитетно дизајнирање, као фактора, на успостављање везе између пословних функција које би требало да буду укључене у процес дизајнирања. На основу примене алата попут регресионе анализе, кластер анализе и корелационе анализе, резултати емпиријског истраживања сугеришу да наведени фактори утичу на успостављање везе између посматраних пословних функција, те да доприносе обезбеђењу квалитета процеса дизајнирања.

Кључне речи:  квалитет дизајна; квалитет процеса; пословне функције; кластер анализа; регресиона и корелациона анализа.

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА