ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (1) 8, 155-176

ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Владимир Обрадовић, Немања Карапавловић

Резиме:  Сврха истраживања у раду је сагледавање регулативе и пракси екстерног извештавања по сегментима у Републици Србији. Значај истраживања проистиче из велике потенцијалне корисности информација о сегментима за инвеститоре и кредиторе. Анализа регулативе указује на то да Република Србија има квалитетну и међународно признату основу екстерног извештавања по сегментима – ИФРС 8. Ипак, постоји простор за унапређење ИФРС 8. Анализа пракси, спроведена на узорку од 500 компанија, указује на то да компаније у Републици Србији, генерално, не придају велики значај обелодањивању информација о сегментима у финансијским извештајима. Праксе су прилично разноврсне, што је последица флексибилности ИФРС 8, али и непотпуног поштовања ИФРС 8. Применом статистичких техника испитано је да ли су праксе екстерног извештавања по сегментима у вези са карактеристикама компанија, у чему се огледа оригиналност рада. Утврђено да финансијске институције обелодањују обимније квантитативне информације о сегментима у односу на остале компаније и да компаније са већим укупним средствима обелодањују обимније информације о сегментима. Истраживање је указало на то да постоји значајан простор за унапређење пракси екстерног извештавања по сегментима у Републици Србији. Резултати истраживања могу бити од користи за регулаторе финансијског извештавања и састављаче и ревизоре финансијских извештаја.

Кључне речи:  финансијско извештавање; извештавање по сегментима; обелодањивање; ИФРС 8; оперативни сегменти

ПДФ датотека чланка: ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ