ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (3) 2, 345-362

УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ


Надица Фигар, Биљана Ђорђевић

Резиме:  Етичка дилемма представља ситуацију избора између две или више алтернатива. Агент се налази у непријатној и тешкојситуацији, јер често треба да изабере између етичке и неетичке алтернативе, а код етичких алтернативе треба да изабере најбољу. Избор тангира већи број принципала, тако да долази до конфликата између различитих нивоа етичке дилеме, али и до конфликата у оквиру истог нивоа. Они се решавају применом правила хијерархије и правила приоритета, која се уграђују у одређен поступак, односно у одређену стратегију решавања етичке дилеме. Кроз већи број студија случаја указује се на значај етичке дилеме у пословном одлучивању, на тзв. бизнис етичку дилему. Она је резултат некомпатибилности између алтруизма, егоизма и општег добра. Занемаривање успостављања компатибилности не само да ствара етичку дилему, већ је продубљује, што се испољава прво преко губитка репутације предузећа, затим преко смањења финансијског резултата, а у најгорем случају до нестанка предузећа. Зато, етичком дилемом треба континуирано управљати.

Кључне речи:  етика; етичка дилема; типови етичке дилеме; стратегије; РИМС стратегија

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ