ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (4) 1, 469-483

ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ


Мирко Савић, Стојанка Дакић

Резиме:  У последње две деценије сведоци смо смањења становништва у многим земљама Дунавског региона. Сви демографски показатељи су неповољни. Тренутна демографска ситуација и на тржишту рада у земљама Дунавског региона је приказана. Циљ овог рада је да се испита утицај демографског пада у земљама Дунавског региона на кључним величинама тржишта рада и да се дâ модел њиховог понашања. Исто тако, сврха овог рада је да се анализира и дискутује о могућ им последицама демографског пада и улоге миграција и одлива мозгова у региону. Главни закључак је да се пад раста становништва компензује миграционим токовима и продужењем радног века када су у питању активне радне снаге у Дунавском региону, иако је становништво и даље главни извор радне снаге.

Кључне речи:  демографија; тржиште рада; миграција; Дунавски регион

ПДФ датотека чланка: ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У
ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ