ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (1) 2, 25-38

ПРВИ КОРАЦИ КА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БАНКАРСКЕ УНИЈЕ И УТИЦАЈИ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР ЕВРОЗОНЕ


Силвиа Кирова

Резиме:  Банкарска унија у Европи је предложена у 2012. као један од кључних мера за решавање структурних слабости економске и монетарне уније. Уведена је у време озбиљног регулаторног сређивања финансијског сектора у свим развијеним деловима света. Сада када је њена имплементација почела са лансирањем јединственог надзорног механизама и почетка јединственог механизма резолуције време је да се размотри какво је стање елемената банкарске заједнице и да се анализирају ефекти његове примене на банкарски сектор Еврозоне. У раду се разматра сваки од стубова банкарске заједнице. Аутор анализира тренутно стање банкарског сектора Еврозоне и покушава да идентификује како је увођење банкарске уније утицало на дешавања у том сектору. У раду се истиче да банкарски сектор Еврозоне постаје све стабилнији, боље капитализован и његови ризици су више под контролом него у 2008. години, али на рачун профитабилности. Банкарски сектор Еврозоне и даље показује висок ниво ненаплативих кредита. Једним делом, то се може приписати банкарској заједници и изазовима које поставља пред банкарски сектор.

Кључне речи:  банкарска унија; надзор; резолуција; осигурање депозита; банке

ПДФ датотека чланка: ПРВИ КОРАЦИ КА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БАНКАРСКЕ УНИЈЕ И УТИЦАЈИ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР ЕВРОЗОНЕ